Gŵyl Machen Isaf, 2018

Lower Machen Festival, 2018

Mehefin 19eg – 24ain
Eglwys Sant Mihagel a’r Holl Angylion Machen Isaf a Neuadd y Plwyf Rhydri

Dewch i fwynhau Gwledd o Gerddoriaeth mewn Lleoliad Gogoneddus i Galan Hâf

Nos Fawrth, Mehefin 19eg am 7.30
CATRIN FINCH – Datganiad Telyn
Rhaglen yn llawn amrywiaeth o waith John Parry i Parish-Alvars gan gynnwys y Gyfres a gyfansoddodd Benjamin Britten i Osian Ellis ym 1969 gyda’r gosodiad hyfryd o’r emyn-dôn Gymreig St.Denio
(Sgwrs cyn y Cyngerdd am 6.00 gydag Elinor Bennett a Geraint Lewis)
Cyngerdd unigryw gan ‘Frenhines y Delyn’ gyda’n dymuniadau twymgalon wrth iddi wynebu triniaeth egr yn erbyn canser.
Nos Fercher, Mehefin 20fed am 7.30
TRIAWD PIANO GOULD
Lucy Gould, Alice Neary, Benjamin Frith
Haydn – Triawd Piano Rhif 14 yn Ab
Robin Holloway – Triawd Piano
(Comisiwn yr Ŵyl: Perfformiad Cyntaf)
Mendelssohn – Triawd Piano Rhif 2 yn C leiaf, Op.66
(Sgwrs cyn y Cyngerdd am 6.00 gyda Robin Holloway a Stephen Walsh)
Dyma un o Driawdau Piano gorau eu cenhedlaeth yn enwog dros y byd a dwy o’r aelodau yn byw yng Nghaerdydd a Phenarth. Hwn fydd cyngerdd olaf y soddgrythes Alice Neary fel rhan o’r grŵp. Mae’r cyfansoddwr blaenllaw Robin Holloway yn dathlu ei benblwydd yn 75 eleni ac wedi ymddeol ar ôl degawdau yn dysgu cyfansoddi ym Mhrifysgol Caergrawnt lle y bu’n athro i George Benjamin, Judith Weir, Thomas Adès a Huw Watkins ymysg eraill lu.
Nos Iau, Mehefin 21ain am 7.30
PETER DONOHOE – Datganiad Piano
Mozart – Sonatau yn Eb a D K.282/576
Debussy – L’Isle Joyeuse/Masques/D’un cahier esquisses
Olivier Messiaen – Cantejoyoda
Ravel – Sonatine
Musorgsky – Darluniau o Arddangosfa
Cyfle i weld ac i glywed un o Gewri Piano ein cyfnod yn yr wythnos pan y mae’n dathlu ei benblwydd yn 65 mlwydd oed
(Darlith cyn-cyngerdd am 6 gan Yr Athro Stephen Walsh ar Debussy a Musorgsky)
Nos Wener, Mehefin 22ain am 7.30
PEDWARAWD LLINYNNOL MARMEN
Schubert – Symudiad yn C leiaf, D.703
Mozart – Pedwarawd yn G, K.387
Geraint Lewis – ‘A slumber did my spirit seal’ – (Perfformiad cyntaf)
Debussy – Pedwarawd yn G leiaf, Op.10

Dyma Bedwarawd cyffrous ifanc sy’n cynnwys y Cymro disglair Steffan Morris o Gastell Nedd ar y cello – a dyma eu hymddangosiad cyntaf yng Nghymru. Mae darn bychan newydd Geraint Lewis yn deynged i’r diweddar Arglwydd Crughywel.

(Sgwrs cyn y cyngerdd rhwng Steffan Morris a Geraint Lewis am 6pm)
Dydd Sadwrn, Mehefin 23ain am 12.00
Llwyfan Perfformiwr Ifanc Cymru
JÂMS COLEMAN – Datganiad Piano
Beethoven – Amrywiadau amrywiol
Joseph Davies – Astudiaeth Ymglochyddol – Coleg Newydd Rhydychen (2007)
Liszt – Soned Petrarch 104
Wagner – Tristan und Isolde: Liebestod
Chopin – 24 Preliwd, Op.28
Un o dalentau ifanc disgleiriaf Cymru yn arddangos ei ddoniau mewn rhaglen amrywiol ac uchelgeisiol yn llawn lliw a drama
Pnawn Sadwrn, Mehefin 23ain am 3pm
NOVELLO & SON
Rosamund Shelley – actores
Gavin Roberts – piano
Ymdriniaeth ddigrif-ddwys o fywyd Madame Clara Novello Davies a’i mab Ivor Novello.
Nos Sadwrn, Mehefin 23ain am 7pm
Neuadd y Plwyf, Rhydri
HOT CLUB GALLOIS
Noson o hwyl yng nghwmni band sipsi, jazz a swing gorau Cymru. Bwyd a Bar!!
Pnawn Sul, Mehefin 24ain am 3pm
PETER FLORENCE
The Pity of War – Ynfydrwydd Rhyfel
Perfformiad enwog yr actor sy hefyd yn cyfarwyddo Gŵyl y Gelli Gandryll. Portread o’r bardd athrylithgar o Groesoswallt a ddychwelodd ddim o’r Rhyfel Mawr ond sy wedi siarad am ganrif trwy gyfrwng ei gerddi ingol.
Nos Sul, Mehefin 24ain am 7.30
CÔR SIAMBR CANTEMUS
Huw Williams, arweinydd
“Cerddoriaeth i Galan Hâf”
Stanford – Yr Aderyn Glas
Parry – Fy Enaid, mae byd tu hwnt i’r sêr
Mathias – Pedair Cân Werin Gymreig
Geraint Lewis – Adlestrop – Edward Thomas (Perfforniad cyntaf)
Nathan Dearden – “yng nghrôg ar gangau’r helyg draw”- Hedd Wyn (Ail berfformiad)
Darnau gan James Macmillan, Paul Mealor, Grace Williams ac Eric Whitacre
a threfniadau gan Britten, Holst a David Willcocks.

Dewch un llu!